Gizlilik Sözleşmesi

1. AllinMedi mobil uygulaması (Bundan böyle AllinMedi olarak anılacak), bireysel ve kurumsal gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan, sistemden en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri, AllinMedi mobil uygulaması ve AllinMedi.com internet sitesinde ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve tarafımızdan beyan edilmektedir.

2. AllinMedi mobil uygulamasını ve/veya internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. AllinMedi info@AllinMedi.com adresinden kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapma hakkına sahiptir. AllinMedi “Gizlilik Bildirimi” beyanlarını dilediği zaman güncelleyebilir. Kullanıcı / üye / ziyaretçi, belli aralıklarla bu beyanlara ulaşarak yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

3. AllinMedi, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından, mobil uygulama veya www.AllinMedi.com adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. AllinMedi, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla bir çok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. AllinMedi, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. AllinMedi, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

4. Site ve mobil uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve AllinMedi sitesinde veya mobil uygulamasında çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, AllinMedi gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, AllinMedi tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

5. AllinMedi mobil uygulamasını ve/veya internet sitesini kullanmak için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri AllinMedi’e vermeleri gerekmektedir. AllinMedi’ün, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. AllinMedi tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler AllinMedi ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

6. AllinMedi, site ve mobil uygulama içerisinde başka sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. AllinMedi, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

7. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, diğer sosyal medya kullanıcı adları, profil resimleri ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. AllinMedi, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini AllinMedi’ün işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. AllinMedi, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

A. Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

B. AllinMedi'nin kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

C. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

D. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

8. AllinMedi, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

9. AllinMedi tarafından site ve/veya mobil uygulama içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, AllinMedi ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

10. AllinMedi, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda AllinMedi.com sitesinde < gizlilik bildirimi > sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. AllinMedi’ün değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.